Droga do sukcesu

Nasz sukces opiera się na wysokiej jakości naszych produktów, którą doceniają konsumenci, ale także na zrównoważonym rozwoju produkcji i zadowoleniu naszych pracowników.

Naszym najwyższym priorytetem jest skoncentrowanie się na zgodności z przepisami dotyczącymi kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych wyników w odniesieniu do tematów ESG.

Środowisko

Zależy nam na minimalizowaniu wpływu naszej działalności na środowisko. Naszymi celami są:

Monitorowanie rocznego zużycia energii w naszych zakładach produkcyjnych (kWh) w celu zmniejszenia jej zużycia (i związanych z tym emisji gazów cieplarnianych (CO2), biorąc pod uwagę ciągłą ewolucję produkcji.

Monitorowanie rocznego zużycia wody (m3) i praca nad jego optymalizacją.

Kontynuacja badania możliwości przeprojektowania naszych materiałów opakowaniowych, aby jeszcze bardziej zmniejszyć ilość zużywaną w naszych produktach.

Zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych w składzie naszych opakowań.

Monitorowanie ilości tonażu odpadów procesowych i praca nad jego minimalizacją. Praca nad polityką recyklingu w celu poprawy gospodarowania odpadami.

Naszym najwyższym priorytetem jest skupienie się na zgodności z przepisami dotyczącymi kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania, a także dążymy do ciągłego doskonalenia naszych wyników w odniesieniu do tematów ESG.

Zarządzanie

Zobowiązujemy się do wdrażania silnych procedur zarządzania, aby zapewnić, że prowadzimy naszą działalność w sposób, który chroni interesy nasze i wszystkich naszych interesariuszy.

Jakość i bezpieczeństwo żywności to dla nas kluczowe kwestie. Aby zapewnić, że nasze działania są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami, nasze główne zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty zgodności z następującymi normami: BRC Food Safety Standard, IFS Food Standard.

Regularnie przeprowadzamy audyty wewnętrzne w ramach naszego procesu zapewniania jakości, a także audytujemy naszych dostawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności i identyfikowalności.

Wprowadziliśmy politykę przeciwdziałania przekupstwu i korupcji oraz politykę informowania o nieprawidłowościach. Ponadto rozważymy wszelkie dodatkowe zabezpieczenia wymagane do wspierania tych polityk.