W Dr Gerard łączymy naszą wieloletnią tradycję pieczenia ciastek z dużą otwartością na potrzeby konsumentów oraz uważnością na trendy rynkowe. W dbałości o naszych konsumentów oraz środowisko w którym żyjemy, nieustanie pracujemy nad doskonaleniem naszych produktów jak i procesów produkcyjnych, w których powstają.

Już klika lat temu wyeliminowaliśmy z naszych wyrobów tłuszcze zawierające wysoki poziom izomerów trans nienasyconych kwasów tłuszczowych, ze względu na ich udowodniony, niekorzystny wpływ na ludzkie zdrowie.

Systematycznie usuwamy także olej palmowy z kolejnych słodkich i słonych przekąsek, a tam gdzie to nie jest możliwe ze względów technologicznych, stosujemy olej palmowy pochodzący ze zrównoważonych upraw z certyfikatem RSPO.