Dr Gerard to jeden z największych pracodawców w województwie lubelskim, dlatego firma aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności Międzyrzeca i Radzynia Podlaskiego, gdzie zlokalizowane są jej zakłady produkcyjne. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu od 2016 roku, firma dr Gerard przy ścisłej współpracy z władzami miasta i organizacjami non-profit, zaangażowała się w organizację ponad 65 wydarzeń o charakterze sportowym, teatralno-kulturalnym i muzycznym. Najsłynniejsze wydarzenia wspierane przez firmę to np. „Wiwaty królewskie”, „Dni Radzynia”, „Dni Międzyrzeca” czy „Międzyrzecka Dycha”. Dr Gerard wspierał także działalność zespołu II ogólnopolskiej ligi siatkówki KS MOSiR Huragan, a także radzyńską dziecięco-młodzieżową orkiestrę Arti Sentemo. Łącznie w inicjatywach wspieranych przez dr Gerard od 2016 roku wzięło udział ok. 65 tys. uczestników.

W 2018 roku firma Dr Gerard podpisała deklarację, w której wyraża chęć wycofania ze swoich produktów jajek z chowu klatkowego do roku 2025.

„Chcemy wspierać życie kulturalne i sportowe Międzyrzeca i Radzynia, gdzie znajdują się nasze zakłady produkcyjne. Wierzymy bowiem, że współpracując ze społecznościami lokalnymi wspieramy ich rozwój i przyczyniamy się do wzrostu dobrobytu i zdrowia społeczeństwa”

– Jarosław Zawadzki, prezes firmy dr Gerard.

 

Nasz sukces opiera się na wysokiej jakości naszych produktów, docenianej przez naszych konsumentów, jak również na zrównoważonym rozwoju naszej produkcji i dobrobycie  naszych pracowników.

Naszym najwyższym priorytetem jest skoncentrowanie się na zgodności z przepisami dotyczącymi kwestii środowiskowych, społecznych i zarządzania, stąd nieustannie dążymy do ciągłego doskonalenia naszych wyników w odniesieniu do zagadnień ESG.

Środowisko

Zależy nam na minimalizowaniu wpływu naszej działalności na środowisko. Naszymi celami są:

 • Monitorowanie rocznego zużycia energii w naszych zakładach produkcyjnych (kWh) w celu zmniejszenia zużycia (i związanych z tym emisji gazów cieplarnianych (CO2)) biorąc pod uwagę ewolucję wielkości naszej produkcji.
 • Monitorowanie rocznego zużycia wody (m3) i praca nad jego optymalizacją.
 • Dalsze badanie możliwości przeprojektowania/zmiany naszych materiałów opakowaniowych w celu dalszego zmniejszenia ilości zużywanych do naszych produktów.
 • Zmniejszenie zużycia tworzyw sztucznych w składzie naszych opakowań.
 • Monitorowanie ilości wytwarzanych odpadów procesowych i praca nad ich minimalizacją. Praca nad polityką recyklingu w celu poprawy gospodarowania odpadami.

Społeczność

Zobowiązujemy się do pozytywnego wkładu społecznego w nasze środowisko, w tym:

 • Nasi pracownicy. Zapewniamy zdrowe, bezpieczne, uczciwe, zróżnicowane i pozytywne środowisko pracy. W ramach tego stale oferujemy szkolenia BHP, dbamy o sprawiedliwe i równe traktowanie pracowników oraz promujemy różnorodność i integrację w naszej kulturze korporacyjnej.
 • Nasi partnerzy biznesowi. Uznajemy wpływ naszej działalności na całej długości łańcucha logistycznego, w tym kluczowy wpływ społecznego i środowiskowego naszych dostawców.
 • Nasi klienci. Sukces naszych produktów zależy od ich wysokiej jakości i smaku. Bez uszczerbku dla tych cech, aktywnie badamy możliwości uczynienia naszych produktów zdrowszymi dla naszych konsumentów.
 • Nasze społeczności. Jesteśmy jednym z wiodących pracodawców dla mieszkańców w lokalizacjach, w których działamy i nadal będziemy udzielać naszym lokalnym społecznościom dodatkowego wsparcia.

Zarządzanie

Zobowiązujemy się do wdrażania silnych procedur zarządzania, aby zapewnić, że prowadzimy naszą działalność w sposób, który chroni interesy nasze i wszystkich naszych interesariuszy.

 • Jakość i bezpieczeństwo żywności mają dla nas kluczowe znaczenie. Aby zapewnić, że nasze działania są prowadzone zgodnie z najwyższymi standardami, nasze główne zakłady produkcyjne posiadają certyfikaty zgodności z następującymi normami: BRC Food Safety Standard, IFS Food Standard.
 • Regularnie przeprowadzamy audyty wewnętrzne w ramach naszego procesu zapewniania jakości, a także audytujemy naszych dostawców w celu zapewnienia bezpieczeństwa i identyfikowalności żywności.
 • Wprowadziliśmy politykę przeciwdziałania przekupstwu i korupcji oraz politykę informowania o nieprawidłowościach i rozważymy wszelkie dodatkowe zabezpieczenia wymagane do wsparcia tych polityk.