Dr Gerard to jeden z największych pracodawców w województwie lubelskim, dlatego firma aktywnie włącza się w życie lokalnej społeczności Międzyrzeca i Radzynia Podlaskiego, gdzie zlokalizowane są jej zakłady produkcyjne. W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu od 2016 roku, firma dr Gerard przy ścisłej współpracy z władzami miasta i organizacjami non-profit, zaangażowała się w organizację ponad 65 wydarzeń o charakterze sportowym, teatralno-kulturalnym i muzycznym. Najsłynniejsze wydarzenia wspierane przez firmę to np. „Wiwaty królewskie”, „Dni Radzynia”, „Dni Międzyrzeca” czy „Międzyrzecka Dycha”. Dr Gerard wspierał także działalność zespołu II ogólnopolskiej ligi siatkówki KS MOSiR Huragan, a także radzyńską dziecięco-młodzieżową orkiestrę Arti Sentemo. Łącznie w inicjatywach wspieranych przez dr Gerard od 2016 roku wzięło udział ok. 65 tys. uczestników.

W 2018 roku firma Dr Gerard podpisała deklarację, w której wyraża chęć wycofania ze swoich produktów jajek z chowu klatkowego.
Link do deklaracji

„Chcemy wspierać życie kulturalne i sportowe Międzyrzeca i Radzynia, gdzie znajdują się nasze zakłady produkcyjne. Wierzymy bowiem, że współpracując ze społecznościami lokalnymi wspieramy ich rozwój i przyczyniamy się do wzrostu dobrobytu i zdrowia społeczeństwa”

– Jarosław Zawadzki, prezes firmy dr Gerard.