Ako jeden z najväčších výrobcov sušienok v Poľsku dodržiavame hlavné pravidlá a zásady ochrany životného prostredia. Úspešne vykonávame činnosti, ktoré smerujú k zníženiu spotreby energií a vody (tam, kde je to možné, využívame energie z obnoviteľných zdrojov a implementujeme energeticky úsporné zariadenia), triedeniu odpadu v spolupráci s firmou Stena Recycling a aj k minimalizácii používaných obalových materiálov a recyklácii obalového odpadu potvrdeného certifikátmi.