POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE DR GERARD SP. Z O.O.

 1. SCOPUL POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Dr Gerard sp. z o.o. („Noi”) acordă o mare importanță protecției datelor cu caracter personal și confidențialității datelor personale pe care le obține. Scopul nostru este procesarea datelor Tale personale în mod sigur și în conformitate cu legea, în special în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor personale și modul de liberă circulație a acestor date („RGPD”).

În prezenta politică de confidențialitate (denumită în continuare: „Politica de confidențialitate”) vă informăm și vă explicăm în ce mod folosim datele persoanele obținute de noi, în special, în legătură cu răspunsul la solicitările depuse de Tine, plângeri, reclamații și sugestii.

În această Politică de Confidențialitate vei găsi, de asemenea, informații referitoare la drepturile care îți revin în legătură cu aceasta, că prelucrăm datele Tale personale, dar și în ce mod poți beneficia de aceste drepturi.

 1. Cine este administratorul datelor Tale personale? Cum ne poți contacta?

Administratorul datelor personale va fi Dr Gerard sp. z o.o. cu sediul în Międzyrzec Podlaski, adresa: str. Radzyńska 9, 21-560 Międzyrzec Podlaski (numit în continuare: „Dr Gerard”).

În ceea ce privește prelucrarea datelor Tale personale poți să ne scrii întotdeauna un e-mail pe adresa de e-mail: RODO@drgerard.eu.

 1. Scopul și temeiul juridic privind prelucrarea datelor, interesul legitim privind prelucrarea

Datele personale obținute în legătură cu cazul pentru care ne vei contacta (de ex. o plângere, cerere, reclamație, întrebare) sau referitor la cazul în care noi o să te contactăm, vor fi prelucrate numai pentru rezolvarea acestui caz (de ex. de a răspunde la întrebare, soluționarea reclamației sau plângerii), în același timp, vei fi informat într-o formă prescutrată, cu privire la scopul specific, atunci cân vom obține datele Tale, în plus, pentru a stabili, investiga sau a ne apăra împotriva unor posibile revendicări, în vederea îndeplinirii eventuale a obligațiilor față de Tine și pentru a îndeplini obligațiile legale, de exemplu. în ceea ce privește taxele.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor personale, în funcție de circumstanțe, va fi:

 • contractul între Tine și noi în domeniul în care prelucrarea va fi necesară pentru executarea contractului, a cărui parte ești – conform art. 6  alin. 1 lit. b) RGPD sau
 • interesul legitim justificat al Dr Gerard, conform art. 6 alin. 1 f) RGPD – în special care se bazează pe evaluarea legitimității creanțelor față de Dr Gerard sau protecția împotriva unor astfel de creanțe sau obținerea despăgubirilor sau care cuprinde interesul de a răspunde la solicitările, plângerile, cererile, reclamațiile Tale, sau
 • obligația legală care îi revine lui Dr Gerard, conform art. 6 alin. 1 lit. c) RGPD, în special, în domeniul de implementării obligațiilor producătorului privind responsabilitatea pentru produs și obligațiile fiscale și contabile.
 1. Informația privind utilizarea datelor pentru luarea deciziilor automatizate, inclusiv profilarea

Datele Tale personale nu vor fi utilizate la sistemul de luare a deciziilor automatizate, inclusiv profilarea.

 1. Cui poate furniza datele Tale personale Dr Gerard? Cine poate fi destinatarul datelor Tale personale în afară de Dr Gerard? (informații privind destinatarii datelor)

La datele Tale vor avea acces, în afară de angajații Dr Gerard, persoanele și entitățile care asigură funcționarea, menținerea și service-ul sistemelor și soluțiilor IT utilizate de către Dr Gerard.

În plus, în funcție de circumstanțele și cazurile cu care te vei adresa (sau cu care noi te vom contacta) sau în legătură cu care obținem datele Tale, Dr. Gerard poate transmite datele Tale personale doar entităților:

 1. care colaborează cu Dr. Gerard, inclusiv agenții de marketing, curieri, furnizori de servicii de contabilitate, juridice, fiscale sau entități administrative, entități care sprijină Dr. Gerard în domeniul serviciului pentru clienți (de ex. call center), sau
 2. asiguratori ai Dr. Gerard, sau
 3. autoritățile publice, inclusiv judecătorii, la cererea lor motivată sau dacă aceste obligații rezultă din lege, sau
 4. autoritățile publice, inclusiv instanțele judecătorești și persoanele împuternicite, asiguratori Dr. Gerard și consilieri Dr. Gerard, în cazul în care acest lucru va fi necesar pentru apărarea Dr. Gerard împotriva creanțelor sau pentru a stabili sau obține creanțele de către Dr. Gerard.
 1. Furnizarea datelor în afara Zonei Economice Europene sau pentru organizațiile internațională

Datele Tale personale nu vor fi furnizate în afara Zonei Economice Europene sau către organizații internaționale.

 1. Cât timp Dr Gerard va stoca datele Tale? (Informația privind perioada de stocare a datelor)

Vom stoca datele Tale pe o perioadă necesară pentru atingerea de către noi a sopurilor, pentru care sunt prelucrate.

Vom stoca datele Tale:

 • În cazul datelor prelucrate în legătură cu contractul, a cărei parte ești, și pentru scopul implementării contractului – pe durata contractului, cu toate acestea, această perioadă se poate prelungi cu o perioadă de prescripție a creanțelor Tale sau celei care rezultă din lege, în cazul în care prelucrarea acestor date va fi necesară pentru stabilirea sau investigarea creanțelor, precum și pentru apărarea împotriva acestor creanțe.
 • Pentru realizarea intereselor noastre legitime, și anume pentru a răspunde la întrebările Tale, plângeri, cereri, reclamații sau sugestii – pentru perioada necesară acordării unui răspuns, nu mai mult de 14 zile, și putem prelungi această perioadă cu o perioadă de prescripție a creanțelor Tale sau cea care rezultă din lege, în cazul în care prelucrarea acestor date va fi necesară pentru stabilirea sau investigarea creanțelor, precum și pentru apărarea împotriva acestor creanțe.
 • Pentru realizarea intereselor noastre legitime, și anume, constatarea și investigarea creanțelor sau apărarea împotriva creanțelor – pentru o perioadă de prescripție a creanțelor Tale împotriva noastră sau creanțelor noastre împotriva Ta, care decurg din lege (de exemplu, termenul general de prescripție pentru creanțele legate de activitatea de afaceri este de 3 ani, iar. termenul general de prescripție pentru creanțele consumatorului împotriva noastră este de 10 ani; perioadele menționate mai sus privind stocarea datelor personale se pot schimba odată cu schimbarea legilor aplicabile) și durata acestor litigii, arbitraje, etc.
 • În scopul îndeplinirii obligațiilor noastre în temeiul legii (de exemplu, legea contabilității sau fiscale sau reglementări privind responsabilitatea producătorului pentru produs) – perioada care rezultă din astfel de reglementări (de exemplu, în scopuri de facturare, datele vor fi stocate timp de 5 ani, calculați de la sfârșitul anului calendaristic în care a expirat termenul de achitare a impozitului aferent contractului).
 1. Informații despre drepturile tale

Datorită faptului că Dr. Gerard procesează datele Tale personale, ai dreptul la un număr de drepturi, menționate mai jos.

Pentru a putea beneficia de aceste drepturi sau pentru a obține informații suplimentare în acest sens, nu ezita să ne contactezi, în special la adresa de e-mail: RODO@drgerard.eu

Dacă te vei adresa către Dr Gerard cu privire la exercitarea drepturilor tale, în cazul existenței unor îndoieli rezonabile cu privire la identitatea Ta, Dr. Gerard poate solicita informații suplimentare necesare pentru a confirma identitatea Ta.

 1. Informații despre dreptul de a se opune la prelucrarea datelor

Ai dreptul de a te opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing, inclusiv profilare.

Ai dreptul de a te opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopul îndeplinirii interesului nostru legitim (altele decât cele de marketing), din motive legate de situația ta particulară. În acest caz, ar trebui să indici această situație particulară, care consideri că justifică oprirea procesării datelor cuprinse de opunere.

 1. Informații despre dreptul de retragere a consimțământului pentru prelucrarea datelor

În cazul în care datele personale sunt procesate pe baza consimțământului Tău, ai dreptul să retragi în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu datele pe care le prelucrăm pe baza consimțământului Tău. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate de noi pe baza consimțământului dat înainte de a fi fost revocat.

 1. Informație privind dreptul de acces la date

Ai dreptul de a solicita accesul la datele personale, în special, la informațiile cu privire la posibilitatea ca Dr. Gerard să proceseze datele tale personale și domeniul de aplicare a datelor deținute de Dr. Gerard în scopuri de prelucrare sau categoriile de destinatari a datelor Tale.

 1. Informație privind dreptul de a solicita corectarea datelor

Ai dreptul de a solicita rectificarea imediată sau completarea datelor incomplete.

 1. Informație privind dreptul de ștergere a datelor

Ai dreptul de a solicita ștergerea imediată a datelor tale, de exemplu, atunci când.:

 • Datele Tale personale nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate și prelucrate;
 • retragerea consimțământului pentru prelucrare și nu există nici o altă bază pentru prelucrarea acestor date de către noi;
 • raportezi o obiecție la prelucrarea datelor Tale personale, datorită situației Tale speciale, și nu avem nici o bază pentru prelucrarea acestor date, care ar avea prioritate față de opunerea Ta;
 • vei raporta o obiecție la prelucrarea datelor Tale de către noi în scopuri de marketing;
 • am prelucrat datele Tale personale în mod ilegal.
 1. Informație privind dreptul de transfer al datelor

Ai dreptul de a primi într-un format structurat, utilizat de obicei în format electronic, datele Tale cu caracter personal pe care le-ai furnizat Dr. Gerard și ai dreptul de a trimite astfel de date cu caracter personal către alt operator fără obstacole din partea Dr. Gerard, în cazul în care: a) prelucrarea este efectuată în baza consimțământului Tău sau în baza unui contract cu Tine și în același timp b) prelucrarea este efectuată în mod automat.

În situația indicată mai sus, ai dreptul, în același timp, de a solicita ca datele cu caracter personal să fie transferate de către Dr. Gerard direct către un alt operator de date, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

 1. Informație privind dreptul de a cere limitarea prelucrării datelor

Ai dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor tale, de exemplu atunci când:

 • ai îndoieli privind la corectitudinea procesării de către noi a datelor Tale personale;
 • după părerea Ta, prelucrarea datelor personale de către noi este ilegală, dar în același timp, te opui eliminării acestor date, solicitând în schimb, limitarea de utilizare a acestora;
 • nu avem nevoie de datele tale personale pentru realizarea obiectivelor noastre, dar Tu ai nevoie pentru a stabili, revendica creanțe sau apărarea împotriva creanțelor;
 • te-ai opus prelucrării datelor Tale personale de către noi, din cauza situației Tale speciale – în acest caz, poți solicita o restricție de procesare până când vei afla dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor depășesc baza obiecției tale.

În cazul limitării prelucrării datelor personale, le vom putea stoca și utiliza suplimentar numai pentru a efectua investigații sau pentru apărare de creanțe, cu scopul de protejare a drepturilor altei persoane fizice sau juridice, sau din cauza unor importante motive de interes public ale Uniunii Europene sau statului membru. Alte activități putem efectua numai cu permisiunea Ta.

 1. Informații despre dreptul de a adresa o plângere către autoritatea de supraveghere

Ai dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, dacă crezi că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă reglementările RGPD.

 1. Informația sau furnizarea de date cu caracter personal este o cerință legală sau contractuală sau o condiție a acordului și lipsa angajamentului de a furniza date

Furnizarea de date cu caracter personal nu este o cerință legală și nu este condiționată de încheierea oricărui acord. Dacă nu se specifică altfel, nu ești obligat/ă să furnizezi aceste date.

 1. Informație despre consecințele de nefurnizarea datelor

În funcție de circumstanțe, dacă nu ne furnizezi informații personale, aceasta poate împiedica examinarea de către Dr. Gerard a cazului tău, inclusiv răspunsul la întrebarea, plângerea, cererea sau reclamația ta sau la chestiunea, pentru care te vom contacta..

 1. Prelucrarea datelor în mediile sociale

Prelucrăm datele cu caracter personal în legătură cu activitatea noastră în mediile sociale.

Mai multe informații în acest sens pot fi găsite pe pagina noastră de internet sau pe site-urile individuale, cum ar fi Facebook sau Instagram.

 1. Informații despre fișierele cookies

Cookie-urile (cookies) sunt fișiere text stocate pe calculatorul Tău atunci când vizitezi paginile web, de exemplu. cum ar fi site-ul nostru.

Cookie-urile sunt folosite pe site-ul nostru numai în scopuri statistice (statisticile de trafic ale site-ul web) și pentru a asigura buna funcționare a site-ului. Cookie-urile nu sunt stocate de către noi sau prelucrate, nu sunt utilizate, în special, pentru profilare.

În orice moment, poți dezactiva salvarea cookie-urilor pe calculator prin modificarea setărilor browser-ului tău.