Jako jeden z największych producentów ciastek w Polsce, przestrzegamy kluczowych reguł i zasad dbania o środowisko. Sukcesywnie wdrażamy działania, które są nakierowane na redukcje zużycia energii oraz wody (tam gdzie to możliwe korzystamy z energii ze źródeł odnawialnych i wprowadzamy energooszczędne urządzenia), segregowanie odpadów przy współpracy z firmą Stena Recycling, a także minimalizację użycia materiałów opakowaniowych oraz recycling odpadów opakowaniowych potwierdzony certyfikatami.