Jako jeden z největších výrobců sušenek v Polsku dodržujeme klíčová pravidla a zásady péče o životní prostředí. Postupně zavádíme činnosti směřující ke snížení spotřeby energie a vody (kde je to možné, používáme energii z obnovitelných zdrojů a energeticky úsporná zařízení), třídění odpadů ve spolupráci s firmou Stena Recycling a dále minimalizaci obalových materiálů a recyklaci obalových odpadů potvrzenou certifikáty.